"CREDKA"
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA

OFERTA

Go to INTEGRACJA SENSORYCZNA

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Go to TERAPIA RĘKI

TERAPIA RĘKI

Go to INTEGRACJA BILATERALNA

INTEGRACJA BILATERALNA

Go to TERAPIA NEUROTAKTYLNA MNRI®

TERAPIA NEUROTAKTYLNA MNRI®

Go to BADANIE SŁUCHU AUDIOMETRIA TONALNA

BADANIE SŁUCHU AUDIOMETRIA TONALNA

Go to INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU MET. JOHANSENA

INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU MET. JOHANSENA

Go to NEUROFLOW ATS®

NEUROFLOW ATS®

Go to trening widzenia

trening widzenia

Go to DIAGNOSTYKA I KOREKCJA WAD POSTAWY

DIAGNOSTYKA I KOREKCJA WAD POSTAWY

Go to MASAŻ SHANTALA

MASAŻ SHANTALA

BASEN TERAPEUTYCZNY

Go to SMYKO-MULTISENSORYKA®

SMYKO-MULTISENSORYKA®

Go to dzieciaki – sensoraki

dzieciaki – sensoraki

Czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo? Czy coś Cię niepokoi?

o nas

"Szczęście dziecka nie jest jedynym celem, do którego dążymy;
chcemy także by dziecko stawało się budowniczym samego siebie…"
M. Montessori

NASZ ZESPÓŁ

CEBULA MARTA

właściciel Centrum
mgr pielęgniarstwa
certyfikowany terapeuta SI
terapeuta metody NEUROTAKTYLNA MNRI®
terapeuta metody Johansena
provider NEUROFLOW ATS®
terapeuta metody
INTEGRACJI BILATERALNEJ
instruktor szkoły rodzenia „MAMI”
trener zajęć sensorycznych SMYKO-MULTISENSORYKI® terapeuta metody Elastyczny Terapeutyczny Taping w Pediatrii Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci 0-24m

FEDEROWICZ PIOTR

mgr fizjoterapii
od 2015 roku studia doktoranckie
OSTEOPATA
terapeuta PNF
(podstawowy i rozwijający)
terapeuta FDM
terapeuta BC
terapia manualna
wg Kaltenborna-Evjent’a
Rule of Artery
BLT
Infant Scull

KUCZAJ-POTACZEK ANGELIKA

mgr fizjoterapii
właściciel FIZJO-SPA
instruktor masażu Shantala®
oraz Shantala Body Touch®
instruktor gimnastyki korekcyjnej
teraputa metody Lehnert-Schroth terapeuta metody McKenziego
manualna terapia punktów spustowych
certyfikowany terapeuta Kinesio Tapingu KINESIO POLSKA®
instruktor szkoły rodzenia „MAMI” instruktor odnowy biologicznej

MALEC MONIKA

mgr fizjoterapii
kurs masażu leczniczego IV stopnia
terapeuta skolioz
masażysta tkanek głębokich
terapeuta metody
PNF, PNF w skoliozach
Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12m

PIETRZAK JUSTYNA

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
terapeuta SI
terapeuta ręki II st.
trener zajęć sensorycznych SMYKO-MULTISENSORYKI®

SIENKOWIEC IZABELLA

mgr oligofrenopedagog
specjalista terapii pedagogicznej
i rewalidacji indywidualnej
terapeuta SI
terapeuta Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

SROKA EWA

mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
mgr pedagogiki rodziny
certyfikowany terapeuta SI
terapeuta ręki
terapeuta metody NEUROTAKTYLNA MNRI®
terapeuta metody INTEGRACJI BILATERALNEJ
trener zajęć sensorycznych SMYKO-MULTISENOSRYKI®
trener 1st zajęć marki Sensoplastyka ®

SUDOŁ-MYRDA MARTA

mgr pedagogiki specjalnej
oligofrenopedagog
terapeuta SI
terapeuta ręki I i II st.
trener zajęć sensorycznych SMYKO-MULTISENSORYKI®
terapeuta Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

TURSKA-CHUDY DOROTA

mgr fizjoterapii
terapeuta SI
terapeuta NDT Bobath
metody PNF
oraz PNF skoliozy
terapeuta metody NAP Nerwowo-Mięśniowo-Szkieletowa Plastyczność
terapeuta metdy McKenzie
Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12m
Przygotowanie do pionizacji
i chodu dzieci 0-24m

ZAPAŁA KAROLINA

arteterapeuta
instruktor zajęć Dzieciaki Sensoraki
studentka resocjalizacji
i profilaktyki społecznej koordynator ds projektów
wielokrotny koordynator projektów o zasięgu lokalnym, krajowym i globalnym, m.in. Wolontariat Polska Pomoc w Boliwii, w Tanzanii oraz Ugandzie a także projektów Edukacji Globalnej w Szkołach i wielu innych projektów w organizacjach pozarządowych

ZAPAŁA MARIA

certyfikowany instruktor chustonoszenia
szkoły rodzenia „MAMI”

ZELEK BEATA

rejestratorka medyczna
koordynator ds biurowych