styczeń 13, 2018

FIZJOTERAPIA

kind macht übungen mit dem ball

KINEZYTERAPIA
WPŁYWA NA:

 • przywrócenie lub utrzymanie całkowitej lub częściowej sprawności fizycznej
 • zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni
 • poprawę lub przywrócenie zakresu ruchu w stawach
 • poprawę czucia głębokiego
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych
 • poprawę elastyczności tkanek
 • poprawę napięcia tkanek miękkich
 • zmniejszenie podwyższonego napięcia mięśni
 • wzrost poziomu endorfin
 • korygowanie wad postawy ciała
 • korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych
137075-OSD40T-978

MASAŻ LECZNICZY
WPŁYWA NA:

.

 • regulację napięcia mięśniowego
 • ma działanie przeciwbólowe
 • poprawienie psychofizycznego stanu
 • oddziałuje na tkankę skórną i mięśniową, stawy i aparat więzadłowy, układy krwionośny, chłonny, nerwowy, oddechowy, pokarmowy i wydalniczy, a także na przemianę materii
 • zapobieganie oraz leczenie wielu chorób z dziedziny ortopedii, neurologii, pediatrii, ginekologii oraz chorób internistycznych
kind macht übungen mit dem ball

MASAŻ CENTRYFUGALNY
"STAWOWY" "DOSTAWOWY"
STOSOWANY JEST:

 • po kontuzjach stawowych: stłuczeniach, skręceniach, zwichnięciach
 • po urazach okołostawowych więzadeł,ścięgien, mięśni, torebki stawowej,
 • pomocny w przypadku bóli stawowych
 • w leczeniu wad postawy
Physiotherapist uses resistance tapes during rehabilitation with child in hospital

KINESIOTAPING
INNOWACYJNA METODA 
PLASTROWANIA DYNAMICZNEGO
WPŁYWA NA:

 • redukcję obrzęków i zastoi limfatycznych
 • zmniejszenie stanu zapalnego
 • zmniejszenie lub redukcję dolegliwości bólowych
 • wspomaganie naturalnej pracy mięśni
 • korygowanie ustawienia oraz pracy stawów
 • zwiększenie zakresu ruchu stawów
SONY DSC

METODA 
LEHNERT - SCHROTH

Jest jedną z najskuteczniejszych metod stosowanych w leczeniu zachowawczym skolioz, tzw. wewnętrzna korekcja. 

Jest to ortopedyczno - oddechowy system polegający na stosowaniu ćwiczeń w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. 

W metodzie wyróżnia się następujące ćwiczenia: wentylacyjne,mobilizacyjne, kształtujące, rozciągające-siłowe i elongacyjne (w zwisach).

3d rendered illustration of a man having a painful back and neck

METODA 
MC KENZIEGO

Jest to system diagnostyczno-terapeutyczny leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn.

Poprawnie przeprowadzone badanie metodą McKenziego pozwala precyzyjnie zakwalifikować objawy do jednego z trzech zespołów klinicznych. 

Kolejnym etapem jest dobór odpowiedniej techniki leczniczej oraz nauka pacjenta prawidłowego jej wykonywania. Bardzo ważna jest również profilaktyka, która ma uchronić przed kolejnym incydentem bólowym.