czerwiec 15, 2017

CENNIK

 

ZASADY PŁATNOŚCI W “CREDCE”

  1. Płatności za usługi odbywających się cyklicznie dokonywane są przed rozpoczęciem zajęć u terapeuty lub przelewem na konto 71 1950 0001 2006 0041 5940 0001 (w tytule IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, RODZAJ ZAJĘĆ, MIESIĄC) z góry za cały kolejny miesiąc. 

  2. Paragon fiskalny wystawiony jest bezpośrednio po dokonaniu płatności, a faktura na życzenie Rodzica - na koniec miesiąca.

  3. W przypadku wizyt jednorazowych opłatę uiszcza się przed spotkaniem

  4. Wszelkie informacja na piśmie (zaświadczenie, raporty, dodatkowe opinie) są dodatkowo płatne - 100 zł. 

  5. Odwołane zajęcia należy odrobić. W przypadku braku dogodnych terminów, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę - zgodnie z poniższymi zasadami. 

  6. Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

  • Za zgłoszenie nieobecności dziecka nie później niż do 13:00 dnia poprzedzającego planowane zajęcia przysługuje prawo do uzyskania zwrotu 100% wniesionej opłaty za zajęcia. 

  • W przypadku zgłoszenia nieobecności w czasie krótszym jak i w przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka opłata nie jest zwracana.

  1. Zajęcia odwołane przez terapeutę należy odrobić w dogodnym terminie. W przypadku braku takiego terminu, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę.

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

DIAGNOZA SI

3-4 spotkania do 60 minut /
2 spotkania do 90 minut omówienie wyników raport pisemny z badania

400 zł

DIAGNOZA SI W DOMU DZIECKA

2- 4 spotkania po 60 minut

650 zł

KONSULTACJA W ZAKRESIE SI

1 spotkanie - 45 minut

100 zł

TERAPIA SI

45 min 60 min

  90 zł 110 zł

TERAPIA RĘKI

KONSULTACJA W ZAKRESIE PODJĘCIA
TERAPII RĘKI

1 - 2 spotkania

po 60 min

100 - 200 zł

TERAPIA RĘKI

30 min.

60 zł

45 min.

90 zł

FIZJOTERAPIA

PIERWSZA WIZYTA DIAGNOSTYCZNA
(wywiad, diagnostyka, opracowanie planu terapii)

100 zł

TERAPIA INDYWIDUALNA - 45 MINUT
(kinezyterapia ogólna i/lub z zast. metod specjalnych, technik manualnych, masażu)

80 zł

TERAPIA INDYWIDUALNA - 30 MINUT
(kinezyterapia ogólna i/lub z zast. metod specjalnych, technik manualnych, masażu)

60 zł

FIZJOTERAPIA W DOMU PACJENTA - 45 MINUT

120 zł

KINESIOTAPING (cena uzależniona od ilości i wielkości aplikacji)

OD 10 zł

INTEGRACJA BILATERALNA

DIAGNOZA WSTĘPNA

1 spotkanie do 90 minut + zestaw ćwiczeń


pisemny raport z badania na prośbę Rodzica

200 zł

 

100 zł

DIAGNOZA KONTROLNA

1 spotkanie do 60 minut + zestaw ćwiczeń PO 6 TYGODNIACH

100 zł

TERAPIA BI

45 min 90 zł
   

TERAPIA NEUROTAKTYLNA

TERAPIA NEUROTATYLNA

45 min

90 zł

INDYWIDUALNY TRENING SŁUCHOWY JOHANSENA

DIAGNOZA PEŁNA do wprowadzenia programu

(wywiad, audiometria tonalna, test dychotyczny, zamówienie CD)

2 spotkania po 90 min.

300 zł

DIAGNOZA UPROSZCZONA
dla dzieci z niemożliwością wykonania audiometrii tonalnej

2 spotkania po 60 min.

250 zł

BADANIE KONTROLNE
(co 4-8 tygodni: audiometria tonalna, test dychotycznym, wywiad i ocena funkcjonowania dziecka)

1 spotkanie 90 - 120 min

200 zł

BADANIE KONTROLNE
po zakończonym treningu JIAS i pół roku później

1 spotkanie 90 - 120 min

150 zł

PŁYTA CD

STANDARDOWA

ZINDYWIDUALIZOWANA

150 zł

190 zł

BADANIE SŁUCHU

AUDIOMETRIA TONALNA

60 zł

AUDIOMETRIA SŁOWNA W POSTACI OBRAZKOWEJ

60 zł

 

NEUROFLOW ATS®

DIAGNOZA DZIECKA 4-5 LETNIEGO

150 zł

DIAGNOZA DZIECI POWYŻEJ 6 R.Ż. I DOROSŁYCH

200 zł

DIAGNOZA KONTROLNA PO KAŻDYM ETAPIE

100 zł

ETAP I

270 zł

ETAP II

260 zł

ETAP III I KAŻDY NASTĘPNY                                   

250 zł

REHABILITACJA WYŻSZYCH FUNKCJI SŁUCHOWYCH

90 zł / 45 min.

         

 OSTEOPATIA

 

KONSULTACJA OSTEOPATYCZNA DLA DOROSŁYCH LUB DZIECI

30 min.

120 zł

 

45 min.

140 zł

  

ZAJĘCIA GRUPOWE

SMYKO-MULTISENSORYKA ®

40 zł/zajęcia

ARTETERAPIA

30 zł/zajęcia

DZIECIAKI SENSORAKI

30 zł/zajęcia