czerwiec 15, 2017

CENNIK

  1. Płatności za usługi odbywających się cyklicznie dokonywane są przed rozpoczęciem zajęć u terapeuty lub przelewem na konto 71 1950 0001 2006 0041 5940 0001 (w tytule IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, RODZAJ ZAJĘĆ, MIESIĄC) z góry za cały kolejny miesiąc. 

  2. Paragon fiskalny wystawiony jest bezpośrednio po dokonaniu płatności, a faktura na życzenie Rodzica - na koniec miesiąca. 

  3. W przypadku wizyt jednorazowych opłatę uiszcza się przed spotkaniem

  4. Wszelkie informacja na piśmie (zaświadczenie, raporty, dodatkowe opinie) są dodatkowo płatne - 100zł. 

  5. Odwołane zajęcia należy odrobić. W przypadku braku dogodnych terminów, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę - zgodnie z poniższymi zasadami. 

  6. Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

  • Za zgłoszenie nieobecności dziecka nie później niż do 13:00 dnia poprzedzającego planowane zajęcia przysługuje prawo do uzyskania zwrotu 100% wniesionej opłaty za zajęcia. 

  • W przypadku zgłoszenia nieobecności w czasie krótszym jak i w przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka opłata nie jest zwracana.

  • Zajęcia odwołane przez terapeutę należy odrobić w dogodnym terminie. W przypadku braku takiego terminu, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o nie wykorzystaną kwotę.

 
CENNIK USŁUG
(obowiązujący od 1.02.2024)
USŁUGACZAS / UWAGIMSZANA DOLNAKRAKÓW
INTEGRACJA SENSORYCZNA
DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ2 spotkania do 60min + OMÓWIENIE Z RODZICEM500600
KONSULTACJA W ZAKRESIE SI1 spotkanie do 60 min200250
TERAPIA SI45 minut130140
TERAPIA SI60 minut160170
FIZJOTERAPIA Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ
FIZJO+SI45 minut130140
FIZJO+SI60 minut160170
FIZJOTERAPIA
PIERWSZA WIZYTA DIAGNOSTYCZNA45 minut180200
KONSULTACJA NIEMOWLAKA45 minut180200
TERAPIA INDYWIDUALNA45 minut120140
TERAPIA INDYWIDUALNA30 minut90100
KINESIOTAPING(cena uzależniona od ilości i wielkości aplikacji)od 10 złod 10 zł
TERAPIA RĘKI
KONSULTACJA W ZAK. POD.T. RĘKI45 minut200250
TERAPIA RĘKI45 minut130140
TERAPIA RĘKI30 minut90100
TERAPIA NEUROTAKTYLNA
TERAPIA NEUROTAKTYLNA45 minut130140
INTEGRACJA BILATERANA
DIAGNOZA WSTĘPNA1 spotkanie do 90 minut + zestaw ćwiczeń250250
DIAGNOZA KONTROLNA1 spotkanie po 60 minut150150
TERAPIA BI45min130140
BADANIE SŁUCHU
AUDIOMETRIA TONALNAdo 30 minut8080
AUDIOMETRIA SŁOWNA W POSTACI OBRAZKOWEJdo 30 minut8080
INDYWIDUALNY TRENING SŁUCHOWY JOHANSENA
DIAGNOZA PEŁNAdo 90 minut300300
DIAGNOZA UPROSZCZONAdo 60 minut250250
BADANIA KONTROLNEdo 60 minut200200
PŁYTA CD STANDARDOWA 200200
PŁYTA CD ZINDYWIDUALIZOWANA 250250
NEUROFLOW ATS® (ceny od 15.02.2024 r.)
DIAGNOZA DZIECKA 4-5 LETNIEGOdo 75 min220220
DIAGNOZA DZIECKA POWYŻEJ 6 R.Ż. I DOROSŁYCHdo 90 min280280
TERAPIA: ETAP 124 SESJE470470
TERAPIA: ETAP 224 SESJE460460
TERAPIA: ETAP 324 SESJE450450
I ETAP MODUŁ MUZYCZNO-RUCHOWY24 SESJE170170
II ETAP MODUŁ MUZYCZNO-RUCHOWY24 SESJE160160
III ETAP MODUŁ MUZYCZNO-RUCHOWY24 SESJE150150
zniżka dla rodzeństwa jednocześnie będącego w treningu 10%
OSTEOPATIA NIEMOWLĄT, DZIECI I DOROSŁYCH
PIERWSZA WIZYTA30 minut200250
KOLEJNA WIZYTA30 minut180230
BADANIE ADOS - 2
SPOTKANIE DIAGNOSTYCZNE OK. 120 minut + PISEMNY RAPORT Z BADANIA
+ OMÓWIENIE WYNIKÓW Z RODZICEM ONLINE
950