Czerwiec 15, 2017

CENNIK

 

ZASADY PŁATNOŚCI W “CREDCE”

  1. Płatności za usługi odbywających się cyklicznie dokonywane są przed rozpoczęciem zajęć u terapeuty lub przelewem na konto 71 1950 0001 2006 0041 5940 0001 (w tytule IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, RODZAJ ZAJĘĆ, MIESIĄC) z góry za cały kolejny miesiąc. 

  2. Paragon fiskalny wystawiony jest bezpośrednio po dokonaniu płatności, a faktura na życzenie Rodzica - na koniec miesiąca.

  3. W przypadku wizyt jednorazowych opłatę uiszcza się przed spotkaniem

  4. Wszelkie informacja na piśmie (zaświadczenie, raporty, dodatkowe opinie) są dodatkowo płatne - 50 zł. 

  5. Odwołane zajęcia należy odrobić. W przypadku braku dogodnych terminów, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę - zgodnie z poniższymi zasadami. 

  6. Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

  • Za zgłoszenie nieobecności dziecka nie później niż do 13:00 dnia poprzedzającego planowane zajęcia przysługuje prawo do uzyskania zwrotu 100% wniesionej opłaty za zajęcia. 

  • W przypadku zgłoszenia nieobecności w czasie krótszym jak i w przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka opłata nie jest zwracana.

  1. Zajęcia odwołane przez terapeutę należy odrobić w dogodnym terminie. W przypadku braku takiego terminu, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę.

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

DIAGNOZA SI

3-4 spotkania po 50 minut,
2 spotkania do 90 minut

350 zł

DIAGNOZA SI W DOMU DZIECKA

2- 4 spotkania po 60 minut

650 zł

KONSULTACJA W ZAKRESIE SI

1 spotkanie do 50 minut

100 zł

TERAPIA SI

50 min

  80 zł

TERAPIA RĘKI

KONSULTACJA W ZAKRESIE PODJĘCIA
TERAPII RĘKI

1 - 2 spotkania

po 60 min

100 - 150 zł

TERAPIA RĘKI

30 min.

50 zł

50 min.

70 zł

FIZJOTERAPIA

PIERWSZA WIZYTA DIAGNOSTYCZNA
(wywiad, diagnostyka, opracowanie planu terapii)

100 zł

TERAPIA INDYWIDUALNA - 45 MINUT
(kinezyterapia ogólna i/lub z zast. metod specjalnych, technik manualnych, masażu)

70 zł

TERAPIA INDYWIDUALNA - 30 MINUT
(kinezyterapia ogólna i/lub z zast. metod specjalnych, technik manualnych, masażu)

50 zł

FIZJOTERAPIA W DOMU PACJENTA - 45 MINUT

110 zł

KINESIOTAPING (cena uzależniona od ilości i wielkości aplikacji)

OD 10 zł

INDYWIDUALNY TRENING SŁUCHOWY JOHANSENA

DIAGNOZA PEŁNA do wprowadzenia programu

(wywiad, audiometria tonalna, test dychotyczny, zamówienie CD)

2 spotkania po 90 min.

300 zł

DIAGNOZA UPROSZCZONA
dla dzieci z niemożliwością wykonania audiometrii tonalnej

2 spotkania po 60 min.

250 zł

BADANIE KONTROLNE
(co 4-8 tygodni: audiometria tonalna, test dychotycznym, wywiad i ocena funkcjonowania dziecka)

1 spotkanie 90 - 120 min

200 zł

BADANIE KONTROLNE
po zakończonym treningu JIAS i pół roku później

1 spotkanie 90 - 120 min

150 zł

PŁYTA CD

STANDARDOWA

ZINDYWIDUALIZOWANA

150 zł

190 zł

BADANIE SŁUCHU

AUDIOMETRIA TONALNA

60 zł

AUDIOMETRIA SŁOWNA W POSTACI OBRAZKOWEJ

60 zł

 

NEUROFLOW ATS®

DIAGNOZA DZIECKA 4-5 LETNIEGO

150 zł

DIAGNOZA DZIECI POWYŻEJ 6 R.Ż. I DOROSŁYCH

200 zł

DIAGNOZA KONTROLNA PO KAŻDYM ETAPIE

100 zł

ETAP I

150 zł

ETAP II

200 zł

ETAP III I KAŻDY NASTĘPNY                                   

100 zł

REHABILITACJA WYŻSZYCH FUNKCJI SŁUCHOWYCH

70 zł / 50 min.

         

 OSTEOPATIA

 

KONSULTACJA OSTEOPATYCZNA DLA DOROSŁYCH LUB DZIECI

30 min.

120 zł

 

45 min.

140 zł

  

ZAJĘCIA GRUPOWE

SMYKO-MULTISENSORYKA ®

40 zł/zajęcia

ARTETERAPIA

30 zł/zajęcia

DZIECIAKI SENSORAKI

30 zł/zajęcia