czerwiec 15, 2017

CENNIK

  1. Płatności za usługi odbywających się cyklicznie dokonywane są przed rozpoczęciem zajęć u terapeuty lub przelewem na konto 71 1950 0001 2006 0041 5940 0001 (w tytule IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, RODZAJ ZAJĘĆ, MIESIĄC) z góry za cały kolejny miesiąc. 

  2. Paragon fiskalny wystawiony jest bezpośrednio po dokonaniu płatności, a faktura na życzenie Rodzica - na koniec miesiąca. 

  3. W przypadku wizyt jednorazowych opłatę uiszcza się przed spotkaniem

  4. Wszelkie informacja na piśmie (zaświadczenie, raporty, dodatkowe opinie) są dodatkowo płatne - 100zł. 

  5. Odwołane zajęcia należy odrobić. W przypadku braku dogodnych terminów, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę - zgodnie z poniższymi zasadami. 

  6. Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

  • Za zgłoszenie nieobecności dziecka nie później niż do 13:00 dnia poprzedzającego planowane zajęcia przysługuje prawo do uzyskania zwrotu 100% wniesionej opłaty za zajęcia. 

  • W przypadku zgłoszenia nieobecności w czasie krótszym jak i w przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka opłata nie jest zwracana.

  • Zajęcia odwołane przez terapeutę należy odrobić w dogodnym terminie. W przypadku braku takiego terminu, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o nie wykorzystaną kwotę.

 

CENNIK USŁUG
USŁUGICZASKRAKÓWMSZANA DOLNA

INTEGRACJA SENSORYCZNA 
DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 2 spotkania po 60 min + OMÓWIENIE500zł400zł
KONSULTACJA W ZAKRESIE SI1 spotkanie do 60 min200zł150zł
TERAPIA SI45min130zł100zł
TERAPIA SI60min 160zł120zł
TERAPIA RĘKI
KONSULTACJA W ZAK. POD.T. RĘKI1 spotkanie do 45 min200zł150zł
TERAPIA RĘKI 45min120zł100zł
TERAPIA RĘKI60min150zł120zł
FIZJOTERAPIA
PIERWSZA WIZYTA DIAGNOSTYCZNA 1 spotkanie do 45 min150zł120zł
WIZYTA DIAGNOSTYCZNA NIEMOWLĘCIA 1 spotkanie do 45 min150zł120zł
TERAPIA INDYWIDUALNA45min120zł100zł
TERAPIA INDYWIDUALNA30min90zł80zł
KINESIOTAPING OD 10złOD 10zł
INTEGRACJA BILATERANA
DIAGNOZA WSTĘPNA1 spotkanie do 90 minut + zestaw ćwiczeń250zł250zł
DIAGNOZA KONTROLNA1 spotkanie po 60 minut120zł120zł
TERAPIA BI45min100zł100zł
TERAPIA NEUROTAKTYLNA
TERAPIA NEUROTAKTYLNA45min130zł100zł
INDYWIDUALNY TRENING SŁUCHOWY JOHANSENA
DIAGNOZA PEŁNA90minut300zł300zł
DIAGNOZA UPROSZCZONA60minut250zł250zł
BADANIA KONTROLNE60 MINUT200zł200zł
PŁYTA CD STANDARDOWA 200zł200zł
PŁYTA CD ZINDYWIDUALIZOWANA 250zł250zł
BADANIE SŁUCHU
AUDIOMETRIA TONALNA30 MINUT60zł60zł
AUDIOMETRIA SŁOWNA W POSTACI OBRAZKOWEJ30 MINUT60zł60zł
NEUROFLOW ATS
DIAGNOZA DZIECKA4-5LETNIEGO75 min 200zł200zł
DIAGNOZA DZIECKA POWYŻEJ 6R.Ż. I DOROSŁYCH90 min250zł250zł
OSTEOPATIA
KONSULTACJA OSTEOPATYCZNA 30min200zł150zł
ZAJĘCIA GRUPOWE - 6 OSÓB W GRUPIE 
SMYKO-MULTISENSORYKA45 minut40zł 
DZIECIAKI SENSORAKI45 minut40zł 
COACHING 
Coaching dzieci i młodzieży - PIERWSZE SPOTKANIE60 MINUT150zł 
Coaching rodzicielski - PIERWSZE SPOTKANIE75 MINUT170zł 
Life coaching - PIERWSZE SPOTKANIE75 MINUT170zł 
Coaching grupowy - 4 osoby - KWALIFIKACJA DO GRUPY - PIERWSZE SPOTKANIE60 min150zł 
Coaching grupowy - 4 osoby - KOLEJNE SPOTKANIE60 min70zł 
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
TUS - KWALIFIKACJA DO GRUPY - PIERWSZE SPOTKANIE60 MINUT150zł 
TUS - 4 osoby - KOLEJNE SPOTKANIE60 MINUT70zł 
Masaż Shantala
SPOTKANIE60 MINUT100zł