styczeń 6, 2019

NEUROFLOW

 

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka.

Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych

 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie

 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób

 • wydłuża pamięci słuchową

 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

 W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Na czym polega diagnoza Neuroflow?

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą  Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

 1. Wypełnienie i przesłanie kwestionariusz on-line

 2. Wywiad z Rodzicem - uszczegółowienie pytań, wątpliwości po analizie przesłanego kwestionariusza

 3. Ocena czułości słuchu dziecka – BADANIE AUDIOMETRYCZNE - pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Pozwala stwierdzić czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.

 4. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:

  • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe

  • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań

  • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych
   Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

 1. Wydruk Raportu z badania oraz omówienie go z rodzicami.
  Raport zawiera informacje o tym:

  • jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane

  • co badają poszczególne testy

  • jakie wyniki uzyskało dziecko (Wyniki testów z literką „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku dziecka)

  • analizę wyników diagnozy i podsumowanie zawierające cenne dla nauczycieli oraz innych terapeutów  dziecka informacje.

Raport jest oznaczony logiem Neuroflow, zawiera unikalny kod diagnozy, który znajduje się w ramce nad nazwiskiem dziecka, podpisany jest przez certyfikowanego providera Neuroflow.

Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:

  • wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe)

  • cenie każdego z  etapów (nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy)

  • roli jaką pełni rodzic w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych

  • zobaczą demonstracyjny, skrócony trening, która pokaże rodzicom jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.

 Po każdym etapie treningu zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.

Jak odbywa się trening?

Trening słuchowy Neuroflow®  jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, tak aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

Założenia treningu Neuroflow:

 • Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną w certyfikowanym ośrodku Neuroflow®, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń. Program ćwiczeń przygotowany jest przez zespół specjalistów w ciągu 7 dni roboczych.

 • Trening podzielony jest na trzy etapy, trwające od 8 tyg. do 9 tygodni. Trzy etapy ćwiczeń słuchowych trwają około 8 miesięcy. Nie każde dziecko musi przejść wszystkie trzy etapy.

 • Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min.

 • Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców. Istnieje możliwość, aby jedna sesja treningowa (na trzy) wraz z ćwiczeniami wyższych funkcji słuchowych odbywała się w gabinecie terapeutycznym.

 • W dniach, kiedy dziecko nie wykonuje sesji słuchowych, realizuje ćwiczenia utrwalające schemat ciała, orientację w przestrzeni, ćwiczenia równoważne, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych.

 

Program treningowy zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny, opowiadania, wiersze, zagadki. Treść opowiadań, baśni dostosowana jest do każdego z poziomów rozwojowych dzieci, zawiera specjalne środki językowe i stylistyczne. Zawiera ćwiczenia rozumienia mowy w obecności różnych bodźców zagłuszających od przyjemnych, jak śpiew ptaków, czy szum morza, poprzez neutralne rozmowy wielu osób, aż do denerwujących, jak dźwięk elektrycznej szczoteczki do zębów. Po wysłuchaniu opowiadania, baśni czy wiersza dzieci odpowiadają na pytania związane z wysłuchanym tekstem. Pytania te mobilizują je do uważnego słuchania, zapamiętania treści. Sprawdzają rozumienie słuchanego tekstu, uważność i pamięć krótkotrwałą. Bogactwo języka naturalnego zawartego w ćwiczeniach oraz włączenie do ćwiczeń języka literackiego niezależnie od poprawy przetwarzania słuchowego usprawnia również procesy językowe – poszerza wiedzę leksykalną i syntaktyczną, doskonali sprawność narracyjną – umiejętność budowania wypowiedzeń, a poprzez wielokrotne powtarzanie prawidłowo brzmiących wyrazów poprawia się wyrazistość artykulacyjna, często niedoskonała szczególnie u młodszych dzieci.

Rodzic w trakcie treningu jest jak trener na siłowni - wspiera i motywuje dziecko do działania. Wspólne zajęcia, w czasie których dziecko z rodzicem ćwiczy rozumienie tekstów tzn. słucha opowiadań, wierszy, baśni, odpowiada na pytania oraz ma możliwość rozmowy na temat słyszanych treści, poprawia umiejętności komunikacyjne, umiejętność uważnego słuchania oraz nadawania komunikatów – umiejętności tak ważne podczas nauki w szkole.

Koszt treningu słuchowego NEUROFLOW ATS®

Diagnoza dzieci 4-5 letnich

150 zł

Diagnoza dzieci powyżej 6 r.ż i dorosłych

200 zł

Diagnoza kontrolna po każdym etapie treningu

100 zł

I  etap

270 zł

II  etap

260 zł

III  etap i każdy kolejny

250 zł

Rehabilitacja wyższych funkcji słuchowych - opcjonalnie

70 zł / 50 minut

Ilość etapów potrzebnych do uzyskania poprawy funkcjonowania w sferze słuchowej i zmniejszenia nasilenia objawów CAPD zależy od zaleceń terapeuty oraz od indywidualnych postępów dziecka.

Wymagania techniczne niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń słuchowych w domu:

 • Słuchawki nauszne, stereofoniczne

 • Komputer stacjonarny lub laptop z monitorem o rozdzielczości min. 1024x768

 • Stabilne połączenie z internetem

 • Przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox

 • Wyłączony AdBlock lub inna aplikacja blokująca reklamy, włączona obsługa Java Script oraz akceptacja możliwości zapisywania przez Serwis plików cookies.