czerwiec 15, 2017

DIAGNOSTYKA I KOREKCJA WAD POSTAWY

 

Nasza postawa ciała „ sylwetka”
jest wyrazem naszego stanu
fizycznego jak i psychicznego.
Prawidłowa postawa daje wizualnie ładny zarys ciała,
który faktycznie swoim układem, budową oraz działaniem sprawia wrażenie harmonii, równowagi
i piękna. 
Wrażenie to może zostać zachwiane w momencie gdy występują zaburzenia czynności naszego organizmu.Wczesne wykrycie owych zaburzeń czy nieprawidłowych zmian
w postawie ciała dziecka, pozwala
 na szybkie i skuteczne leczenie.


Najczęściej występującymi wadami postawy u dzieci są:
 • plecy okrągłe
 • plecy wklęsłe
 • plecy okrągło – wklęsłe
 • plecy płaskie
 • skolioza
 • odstające i asymetrycznie ułożone łopatki
 • klatka piersiowa lejkowata
 • klatka piersiowa kurza
 • kolana koślawe
 • kolana szpotawe
 • płaskostopie podłużne
 • płaskostopie poprzeczne


Wizyta diagnostyczna
obejmuje:
Øwywiad
Ø  diagnostykę
Øopracowanie planu terapii fizjoterapeutycznej

      Terapia fizjoterapeutyczna obejmuje:
Ø  profilaktykę wad postawy
Ø korygowanie wszystkich patologicznych zmian w obrębie ciała przez zastosowanie indywidualnie dobranej terapii ( ćwiczenia, masaż)
Ø  prowadzenie instruktażu dla rodziców
 

W procesie korekcji wad postawy główną rolę odgrywają:
Ø  masaż
Ø  kinezyterapia ogólna ( tzn. ćw. zwiększające ruchomość w stawach,  ćw. zwiększające siłę mięśni, wyrobienie nawyku prawidłowej postawy)
Ø  kinezyterapia z wykorzystaniem metod specjalnych (np. met. leczenia skolioz Lehnert- Schroth)
Ø  techniki manualne z małym pacjentem
Ø  kinesiotaping

W leczeniu korekcyjnym stosuje się różne metody, dzięki którym można uzyskać przywrócenie prawidłowej postawy ciała i/lub zahamowanie dalszego rozwoju danej wady. Terapią uzupełniającą konwencjonalne leczenie jest masaż- zabieg wspomagający terapię korekty, który również jest często stosowany jako metoda leczenia chorób przewlekłych, po zabiegach operacyjnych czy w czasie rekonwalescencji. Włączenie zabiegu masażu jako elementu rozluźniająco – odprężającego pozwala na stworzenie kompleksowego programu pracy na potrzeby gimnastyki korekcyjnej. 
Wpływ masażu w terapii korekty:
 • znosi napięcia mięśniowo-nerwowe i psychiczne, a tym samy daje pełne rozluźnienie i odprężenie
 • podnosi się poziom endorfin czyli substancji wydzielających się w mózgu, dzięki którym odczuwamy odprężenie fizyczne, jak i psychiczne
 • organizm wraca do stanu pewnej równowagi, co nie jest bez znaczenia zwłaszcza w odniesieniu do dzieci uczęszczających na zajęcia korekcyjne
 • umożliwia dziecku większe zdolności regeneracyjne jak i motywacyjne do dalszych działań 
 • działanie na układ ruchu (mięśnie, ścięgna, stawy, kości i więzadła)
 • wpływa na układ krwionośny, oddechowy, nerwowy, narządy wewnętrzne