czerwiec 15, 2017

TRENING SŁUCHOWY

 

 

Indywidualna Stymulacja słuchu dr K. Johansena adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Jej twórcą jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją.

 

 

Terapia ta skierowana jest do osób  u których m. in. stwierdzono:

• opóźniony rozwój mowy,
• zaburzenia zachowania, zespół Aspergera, ADHD,
• dysleksję,
• zaburzenia głosu i mowy,
• zaburzenia koncentracji,
• zaburzenia uwagi i percepcji słuchowej,
• nieustaloną lateralizację słuchową,
• trudności w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
• nadwrażliwość lub osłabioną wrażliwość na dźwięki,
• trudności w uczeniu się języków obcych.

Diagnoza opiera się na badaniu audiometrii tonalnej, lateralizacji oraz testach badających centralne zaburzenia przetwarzania słuchu. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie przyjemnych dla ucha utworów muzycznych, które wystarczy słuchać codziennie przez 10 – 15 minut. Postępy w terapii kontrolowane są co 4 – 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym.

Cały program stymulacji trwa około 12 miesięcy. Terapia kończy się powoli poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt.
Trening słuchowy Johansena poprawia centralne przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, tj. pełnym wykorzystaniem słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych. W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, uczeniu się, koncentracji uwagi, wypowiedziach pisemnych.

Indywidualna terapia słuchowa poprawia nie tylko słuch, ale również:

• zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
• czytanie i rozumienie mowy,
• artykulację,
• komunikację,
• samoocenę,
• harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
• utrzymanie równowagi,
• koordynację ruchów,
• motorykę.

 

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ DLA DZIECI

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ DLA DOROSŁYCH