styczeń 7, 2021

INTEGRACJA BILATERALNA

Metoda terapeutyczna zwana integracją bilateralną ma na celu doskonalenie współpracy półkul mózgowych poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych ćwiczeń ruchowych, dzięki czemu dzieci uczą się poznawać prawidłowe wzorce ruchowe oraz odnajdować położenie własnego ciała w przestrzeni i poznawać jego schemat. Celem terapii jest to, aby u pacjenta w zależności od jego potrzeb stymulować lub hamować układ motoryczny, sensoryczny i manifestujące się nieprawidłowe zachowania. Integracja bilateralna wpływa korzystnie na rozwój ruchowy i poznawczy. Jest to umiejętność koordynacji i współpracy obu stron ciała w płaszczyźnie góra-dół, przód-tył prawo-lewo. Terapia poprzedzona jest diagnozą, która polega na badaniu funkcji ruchowych za pomocą specjalistycznych testów. Na podstawie wyników tworzony jest indywidualny program terapeutyczny z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami ruchowymi. Ćwiczenia te są realizowane w domu. Co 6 tygodni podczas spotkania kontrolnego terapeuta ocenia skuteczność programu i dokonuje jego modyfikacji.

A DLA KOGO TA INTEGRACJA BILATERALNA???
Program terapeutyczny metodą integracji bilateralnej jest przeznaczony nie tylko dla dzieci ale również dla osób dorosłych, które doświadczają problemów związanych z :
• obniżoną koordynacją obustronną
• trudnościami w orientacji przestrzennej
• nieumiejętnością różnicowania stron prawa/lewa
• trudnościami w przekraczaniu linii środkowej ciała zarówno w płaszczyźnie prawa/lewa jak i przód/tył oraz góra/dół
• niewykształconą w pełni lateralizacją
• niskimi umiejętnościami wykonywania ruchów sekwencyjnych
• słabą pamięcią i problemami z koncentracją uwagi
• trudnościami szkolnymi
• nadpobudliwością psychoruchową
• obniżoną świadomością własnego ciała