"CREDKA"
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA

OFERTA

Go to INTEGRACJA SENSORYCZNA

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Go to TERAPIA RĘKI

TERAPIA RĘKI

Go to INTEGRACJA BILATERALNA

INTEGRACJA BILATERALNA

Go to TERAPIA NEUROTAKTYLNA MNRI®

TERAPIA NEUROTAKTYLNA MNRI®

Go to BADANIE SŁUCHU AUDIOMETRIA TONALNA

BADANIE SŁUCHU AUDIOMETRIA TONALNA

Go to INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU MET. JOHANSENA

INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU MET. JOHANSENA

Go to NEUROFLOW ATS®

NEUROFLOW ATS®

Go to trening widzenia

trening widzenia

Go to DIAGNOSTYKA I KOREKCJA WAD POSTAWY

DIAGNOSTYKA I KOREKCJA WAD POSTAWY

Go to MASAŻ SHANTALA

MASAŻ SHANTALA

BASEN TERAPEUTYCZNY

Go to SMYKO-MULTISENSORYKA®

SMYKO-MULTISENSORYKA®

Go to dzieciaki – sensoraki

dzieciaki – sensoraki

Go to COACHING DZIECI I MŁODZIEŻY

COACHING DZIECI I MŁODZIEŻY

Go to COACHING RODZICIELSKI

COACHING RODZICIELSKI

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo? Czy coś Cię niepokoi?

o nas

"Szczęście dziecka nie jest jedynym celem, do którego dążymy;
chcemy także by dziecko stawało się budowniczym samego siebie…"
M. Montessori

NASZ ZESPÓŁ

Klikając w kółeczko pod opisem możesz umówić się na wizytę do konkretnego specjalisty! Jeśli nie ma takiej opcji - ZADZWOŃ do nas: 501 186 358

BALICKA PATRYCJA

mgr fizjoterapii
terapeuta integracji sensorycznej
terapeuta metody ZOGA w pediatrii
terapeuta trójpłaszczyznowej terapii manualnej wad stóp u dzieci
terapeuta elastycznego terapeutycznego Tapingu w Pediatrii

CEBULA MARTA

właściciel Centrum
mgr pielęgniarstwa
certyfikowany terapeuta SI
certyfikowany diagnosta w zakresie Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej
terapeuta metody NEUROTAKTYLNA MNRI®
terapeuta metody Johansena
provider NEUROFLOW ATS®
terapeuta metody
INTEGRACJI BILATERALNEJ
instruktor szkoły rodzenia „MAMI”
trener zajęć sensorycznych SMYKO-MULTISENSORYKI® terapeuta metody Elastyczny Terapeutyczny Taping w Pediatrii Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci 0-24m

FEDEROWICZ PIOTR

mgr fizjoterapii
od 2015 roku studia doktoranckie
OSTEOPATA
terapeuta PNF
(podstawowy i rozwijający)
terapeuta FDM
terapeuta BC
terapia manualna
wg Kaltenborna-Evjent’a
Rule of Artery
BLT
Infant Scull

RENATA HOBOT – SOKÓŁ

mgr fizjoterapii
specjalista rehabilitacji dzieci z chorobami układu nerwowego
terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej
terapeuta skolioz
terapeuta neurorozwojowej diagnostyki i terapii dzieci
terapeuta przygotowania do pionizacji i chodu dzieci 0-24 mies.
terapeuta trójpłaszczyznowej terapii manualnej wad stóp u dzieci
terapeuta kinesiotapingu
terapeuta ręki neurologicznej
terapeuta bazalny
URLOP MACIERZYŃSKI

KOCOŃ MALWINA

pedagożka specjalna
surdopedagożka
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
terapeutka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
dyplomowana lektorka polskiego języka migowego (PJM)
terapeutka Integracji Sensorycznej
terapeutka ręki
certyfikowany diagnosta w zakresie Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej
instruktorka masażu Shantala
i masażu Shantala Body Touch®
terapeutka metody Integracji Bilateralnej

MALEC MONIKA

mgr fizjoterapii
kurs masażu leczniczego IV stopnia
terapeuta skolioz
masażysta tkanek głębokich
terapeuta metody
PNF, PNF w skoliozach
Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12m
Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci 0-24m
terapeuta trójpłaszczyznowej terapii manualnej wad stóp u dzieci

SIENKOWIEC IZABELLA

mgr oligofrenopedagog
specjalista terapii pedagogicznej
i rewalidacji indywidualnej
diagnosta SI
terapeuta SI
terapeuta metody NEUROTAKTYLNA MNRI®
terapeuta Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

SUDOŁ-MYRDA MARTA

mgr pedagogiki specjalnej
oligofrenopedagog
terapeuta SI
terapeuta ręki I i II st.
trener zajęć sensorycznych SMYKO-MULTISENSORYKI®
terapeuta Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
terapeuta metody NEUROTAKTYLNA MNRI®

SZPUNAR SABINA

mgr terapii zajęciowej
terapeutka integracji sensorycznej
terapeuta Snoezelen
terapeutka ręki
terapeuta metody NEUROTAKTYLNA MNRI®

SZUMIEC BENADETTA

mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
pedagog specjalny
oligofrenopedagog
certyfikowany terapeuta SI
certyfikowany diagnosta w zakresie Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej
terapeuta ręki
terapeuta met. NEUROTAKTYLNA MNRI®
terapeuta Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
trener zajęć Sensoplastyka ®
terapeuta Integracji Międzypółkulowej
trener TUS

ZELEK BEATA

KOORDYNATOR BIURA
rejestratorka medyczna

KAROLINA KACICZAK

rejestratorka medyczna