czerwiec 15, 2017

DOMOWY PROGRAM STYMULACJI SENSORYCZNEJ

Domowy Program Stymulacji Sensorycznej dedykowany jest rodzicom i ich dzieciom z zaburzeniami integracji sensorycznej, które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w cotygodniowych zajęciach w gabinecie.

Po uprzednim przeprowadzeniu diagnozy przygotowywany jest dla dziecka indywidualny program domowego wsparcia stymulacji procesów integracji sensorycznej. Pomagamy w organizacji otoczenia dziecka  oraz stworzeniu warunków dostosowanych do jego potrzeb. W domu rodzice realizują z dzieckiem zaplanowane działania. Raz w miesiącu odbywa się spotkanie w gabinecie, aby dokonać obserwacji dziecka i analizy dotychczas wdrożonych działań. Przekazywane są wskazówki terapeutyczne do dalszej pracy w domu oraz przedstawiona modyfikacja i aktualizacja programu. Rodzice dziecka utrzymują stały kontakt i współpracę w celu rozwiązywania ewentualnych trudności lub wątpliwości. Mogą wykonywać nagrania, które będą analizowane na spotkaniach.

Stymulacja domowa może dostarczać dziecku wrażeń zmysłowych lub eliminować ich nadmiar, jednakże nie są jest terapią i nie zastąpi profesjonalnych zajęć.