czerwiec 15, 2017

DIAGNOZA SI

Zdiagnozowanie zaburzeń integracji sensorycznej może uświadomić i wytłumaczyć przyczynę i mechanizm działania wielu nietypowych zachowań u dzieci, które utrudniają im uczenie się oraz codzienne funkcjonowanie.

Diagnoza polega na kompleksowych badaniach dziecka wykonanych przez wykwalifikowanego terapeutę SI. Składają się na nią zwykle od 2 do 4 spotkań, trwających około 60 minut, w zależności od aktywności i nastroju dziecka.

Pierwsza część to wypełnienie kwestionariuszy. Rodzic w skupieniu wypełnia je w domu. Arkusze dostępne są poniżej. Następnie na spotkaniu przeprowadzony zostaje wywiad z terapeutą. Pojawią się tu pytania uszczegóławiające dotyczące ciąży, porodu, zdrowia i rozwoju dziecka oraz jego zachowań, umiejętności, a także przede wszystkim trudności. Warto aby rodzice przynieśli ze sobą informacje od innych specjalistów zajmujących się dzieckiem np. neurologa, logopedy, psychologa.

Kolejnym etapem są testy i obserwacje kliniczne. Jest to najdłuższa część diagnozy rozłożona na kilka spotkań (2-3),
w zależności od wieku, współpracy i koncentracji uwagi dziecka. Są to specjalne zadania i ćwiczenia, które terapeuta wykonuje z dzieckiem. Mają na celu wykluczenie lub potwierdzenie występowania u dziecka przetrwałych odruchów, a także sprawdzenie jak wygląda jego napięcie mięśniowe, równowaga, koordynacja, a także praca oczu. Testy wykonuje się u dziecka od 4 roku życia. Badają one jego koordynację i płynność ruchową ciała, planowanie motoryczne, czucie ciała (umiejętność zlokalizowania bodźca dotykowego), równowagę oraz pracę rąk. Natomiast w przypadku dzieci poniżej 4 roku życia i tych, wobec których nie można zastosować testów np. z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub nie współpracujących z innych powodów, przeprowadza się badanie przy m.in. obserwacji spontanicznej aktywności dziecka na sali terapeutycznej.

Ostatnie spotkanie, bez udziału dziecka to omówienie wyników diagnozy. Terapeuta wyjaśnia poszczególne wyniki,
a także zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem. Rodzice otrzymują diagnozę dziecka w formie pisemnej.  Uprawnia ona do skorzystania z Terapii SI na terenie całego kraju.

Warto wykonać diagnozę integracji sensorycznej, żeby móc wspierać dziecko w najbardziej podatnym na zmiany okresie w jego rozwoju.

Rodzicu, jeśli masz nagrania z niepokojącym Cię zachowaniem dziecka, prześlij nam na maila, lub przynieś ze sobą na diagnozę. A teraz zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza on-line.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ ON-LINE