październik 5, 2022

COACHING RODZICIELSKI

„Rodzice nie wychowują dzieci dla siebie, tylko dla świata i dla nich samych. Kiedy chcą być dobrymi rodzicami, starają się oprócz korzeni dawać dzieciom także skrzydła”
Agnieszka Stein

Coaching rodzicielski opiera się na wzajemnej współpracy między rodzicem, a coachem. To rodzic pozostaje ekspertem, a sesje coachignowe mają pomóc mu w realizacji rodzicielskich celów i zadań. Koncentruje się on na tym, jak swoje mocne strony wykorzystać w wychowaniu dziecka oraz zbudować relację opartą na miłości, szacunku, poczuciu bezpieczeństwa.

Pytania stawianie w coachingu:

  • Jakim być rodzicem, aby moje dziecko było szczęśliwe?
  • Jak umiejętnie stawiać granice? Kiedy odpuścić?
  • Jakiego języka używać w rozmowie z dzieckiem?
  • W jaki sposób wsłuchiwać się w to, czego moje dziecko doświadcza?
  • Jak wychować dziecko w ważnym dla mnie systemie wartości?
  • Jak wspierać dziecko, aby czuło się ważne, kochane, wartościowe i piękne takim, jakie jest?
  • Jak budować relacje oparte na miłości i wzajemnym szacunku?

Coaching rodzicielski to cykl od 4 do 12 sesji, czas trwania: 75minut.
KOSZT: 170 zł za sesję