czerwiec 15, 2017

ARTETERAPIA

Zajęcia artystyczne
są świetną formą terapii.
Dzieci, które 
często borykają się 
z wieloma problemami, są nieśmiałe, zamknięte w sobie, często wycofane
 z życia społecznego, mają niskie
poczucie własnej wartości, nie radzą
 sobie ze swoimi emocjami, są sfrustrowane, często przesadnie reagują płaczem, histerią, agresją na tych
zajęciach zmieniają patrzenie na siebie
 i otaczających ich świat. 

Do celów terapeutycznych wykorzystuje
się różne formy plastyczne,
muzyczne i teatralne.

Zajęcia mają na celu:

  • umożliwienie eksploatacji przeżyć wewnętrzych
  • rozwijanie własnych działań twórczych
  • ułatwienie zmiany postawy w stosunku do siebie, innych i świata
  • akceptację siebie i innych
  • poprawienie relacji z innymi
  • ułatwienie procesu integracji wewnętrznej
  • rozwijanie zdolności manualnych
  • wspieranie kreatywności
  • relaks i odpoczynek
Zajęcia przynoszą przede wszystkim radość, 
poczucie sprawstwa oraz poczucie sukcesu!!!

Zajęcia dla dzieci od 5 r. ż.
Grupy maks. 8 osobowe

15zł

POJEDYNCZE
ZAJĘCIA

50zł

ZA
MIESIĄC

250zł

ZA
SEMESTR